Architectuur en bouwbegeleiding

Vergunningen en procedures

 

Begeleiding en aanvraag van vergunningen:

 

Dit item loopt parallel aan de werkzaamheden van ons bouwkundig tekenbureau en zijn een belangrijk onderdeel tijdens de ontwerp- en tekenfase.

 

Door onze ervaring en kennis in regelgeving weten we waaraan uw aanvraag moet voldoen en verlopen de procedures over het algemeen snel en succesvol.

 

Wij zijn uw contactpersoon richting gemeentelijke instanties, provincie, waterschap, etc. We vullen voor u de formulieren in en bewaken het totale vergunningstraject. Ook wijzigingen in een bestemmingsplan zijn hier onderdeel van.

 

Onderstaand vindt u een korte opsomming van wat u nodig heeft voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, voorheen bouwvergunning.

 

- bouwkundige en constructieve tekeningen

- constructie berekeningen en sonderingrapporten

- Energie Prestatie Norm (EPN) berekeningen

- bouwbesluit berekeningen zoals daglichttoetreding, ventilatie, etc.

- Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR) berekeningen

- brandpreventie rapportage en vuurlastberekeningen

- grondonderzoek, schoongrondverklaring, bodemonderzoeken

- flora- en faunaonderzoek

- fotorapportage

 

Niet alle onderdelen worden door gemeenten vereist, dit is project afhankelijk.

   

Ook kunt u bij ons ook terecht voor het aanvragen van:

 

- gebruiksvergunningen

- milieuvergunningen

- meldingen in het kader van het activiteitenbesluit

- sloopvergunningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vergunning nodig?

Check het hier.

 

 

 

Wat is de WABO? lees meer

 


GPS
GPS bouwontwerp tekenbureau

uw wegwijzer in bouwzaken

GPS Ontwerp en Bouwmanagement • Krijtestraat 40 5066 BH Moergestel • tel. 013–59 14 923 • email info@gpsbouwontwerp.nl