Architectuur en bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding en bouwmanagement

 

Bouwbegeleiding en toezicht:

 

Bouwkundige begeleiding en het daarbij behorende bouwtoezicht en advies is een belangrijke factor in het bouwproces omdat onvolkomenheden, die later niet meer zichtbaar of te herstellen zijn, tijdig gesignaleerd kunnen worden.

Omdat een onvolkomenheid op ieder moment in het proces kan ontstaan bezoeken we regelmatig uw in aanbouw zijnde project en controleren we op onvolkomenheden en bewaken de planning.

 

We stellen een bezoekrapport op en onvolkomenheden worden op foto vastgelegd. Dit bespreken we met de projectontwikkelaar, bouwkundig aannemer of andere verantwoordelijke.

Uiteraard ontvangt u een afschrift van elk bezoekrapport en nemen wij deze met u door.

 

 

Bouwdirectie, bouwmanagement en aanbestedingen:

 

Naast de begeleiding op de bouwplaats kunnen we het gehele traject voor onze rekening nemen waarbij we een actieve rol spelen vanaf de aanbesteding tot en met de oplevering en financiële afhandeling van het project.

 

We maken voor u aan de hand van een schetsontwerp of de bouwtekeningen een kostenraming gebaseerd op marktconforme prijzen. Deze kostenramingen bestaan uit een bouwbudget aangevuld met kosten voor aankoop van gronden, notariële kosten, terrein-inrichtingen, legeskosten, aansluitkosten op het elektranet, etc.


Een ander aspect is het verzorgen van de aanbesteding van uw project aan een (bouwkundig) aannemer en installateurs. Wij vergelijken de offertes en controleren of de calculaties compleet zijn en of er daad-werkelijk gecalculeerd is wat u wenst. Daarnaast

hebben we de controle over eventueel meer- en minderwerk.

 

Ook in het begin stadium van het project kunnen we u hierin adviseren en informeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GPS
GPS bouwontwerp tekenbureau

uw wegwijzer in bouwzaken

GPS Ontwerp en Bouwmanagement • Krijtestraat 40 5066 BH Moergestel • tel. 013–59 14 923 • email info@gpsbouwontwerp.nl